7 de nov. 2013

Exposició: "Turisme al món rural: Una mirada des de la Sobirania Alimentària"

Les propostes de Turisme Rural, entenent com a tal un tipus de
turisme de petit format, establert en zones rurals i en el qual la
població local exerceix un paper significatiu en el seu control i gestió,
han augmentat tant als països del Nord com en el denominat Sud. El
Turisme Rural es presenta com una estratègia que revitalitza els espais
rurals i combat els seus principals problemes: pobresa, migració,
envelliment de la població, etc. Però més enllà de bones voluntats i de
possibles virtuts, el Turisme Rural comporta limitacions i riscos que
moltes vegades no són suficientment considerats, a més d'afavorir
processos de substitució de les activitats tradicionals.
Avui s’ha innaugurat l'exposició “Turisme al món rural: Una mirada des de la Sobirania Alimentària”, que es mantindrà a l’Ateneu al llarg d’una setmana.