25 de set. 2014

VI Jornades sobre drets humans a Sant Feliu de Llobregat

“El dret a la ciutat educadora”

1, 2 i 3 d’octubre de 2014 

Ateneu Santfeliuenc


“El dret a la ciutat educadora ha de ser la garantia rellevant dels principis d’igualtat entre totes les persones,de justícia social i d’equilibri territorial”(Preàmbul de la Carta de Ciutats Educadores) 

Des de molt abans que existís a les nostres ciutats la institució escolar com a eina de socialització i construcció del saber, s’havien donat, als nostres pobles i ciutats, pràctiques i experiències vinculades a l’ordre social, polític i cultural amb implicacions formatives, de la mà de les persones que van ajudar a assentar els processos de civilització, que expliquen moltes de les nostres identitats.
Ningú no discutirà que l’escola i la família han estat els agents educatius protagonistes més reconeguts, però avui el dret a l’educació supera etapes i edats, i la seva consolidació com a dret humà fonamental planeja per tot el planeta. Jaume Trilla –ponent d’aquestes jornades– reconeixia fa anys que la ciutat educadora és un entramat d’institucions i llocs educatius. Els seus nuclis més estables i obvis són les escoles (educació formal), però coexisteixen amb aquests nuclis intervencions educatives no formals i informals. A tot aquest “magma educatiu” pot donar cobertura la ciutat.
En aquest esforç col·lectiu per construir el nostre popi projecte educatiu som tots necessaris i es necessiten lideratges institucionals i socials compromesos. Som davant d’un procés de participació ciutadana, de democràcia real, que ens ha de conduir -nos als consensos necessaris per prioritzar l’acció educativa i per assumir la coresponsabilitat social en matèria d’educació.

Aquestes jornades pretenen iniciar un procés de reflexió i participació que ens ajudi a concretar el “Projecte Educatiu de Sant Feliu de Llobregat”. La nostra ciutat ha estat pionera en moltes iniciatives educatives i pedagògiques. Seguint a Pablo Freire, impulsor de l’educació popular, totes i tots podem aprendre i podem ensenyar. Entre tots i totes podem construir les sinèrgies educatives de la nostra ciutat i contravenir les inèrcies deseducadores que, també, poden aparèixer. La ciutat educadora ens convida a mirar la ciutat amb altres ulls.